user_mobilelogo
HEAD izrael

RADY NA CESTU DO IZRAELE

 

Letem světem o Izraeli

Izrael leží na Blízkém Východě a svou rozlohou je čtyřikrát menší než Česká republika. Má přístup jak ke Středozemnímu, tak i k Rudému a Mrtvému moři. Sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. K Izraeli přiléhají i území spravovaná Palestinskou samosprávou - Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy. Izrael je geograficky rozmanitý, na severu jsou zelené Golanské výšiny s nejvyšší horou vysokou 2 814 m.n.m. a s Negevskou pouští na jihu s Mrtvým mořem 420 metrů pod úrovní oceánu.

Podle Tóry byla země Hospodinem přislíbena Abrahámovi jako Země zaslíbená. Ten přišel do Izraele z Mezopotámie kolem roku 1800 př.n.l., ale jeho potomci museli kvůli neúrodě odejít do Egypta. Zpět se vrátili pod vedením Mojžíše kolem roku 1200 př.n.l. Kmenová uspořádání se postupem času spojila do jednotného království. V roce 997 př.n.l. dobyl král David město Jeruzalém, přenesl do něj Archu úmluvy a učinil z něho hlavní město Izraelitů. Jeho syn Šalamoun pak na Chrámové hoře postavil První chrám. Po smrti Šalamouna se království rozpadlo na dvě části a Jeruzalém se stal hlavním sídlem jižního Judského království. V roce 598 př.n.l. byl obsazen Babyloňany. Po následné neúspěšné vzpouře nechal babylonský král Nebukadnesar II. První chrám zničit a Židy odvléct do otroctví. Po dobytí Babylonie Peršany se mohli Židé vrátit a kolem roku 520 př.n.l. postavili Druhý chrám. V roce 332 př.n.l. obsadil zemi Alexandr Veliký a v roce 63 př.n.l. Římané. Ti ustanovili vládcem Heroda Velikého, který významně rozšířil Chrámovou horu i samotný chrám, postavil město Caesarii a pevnost Masadu. Po jeho smrti se ujímali vlády římští prefekti a za vlády Piláta Pontského byl v Jeruzalémě v roce 30 n.l. ukřižován Ježíš Kristus. Na konci prvního protiřímského povstání Římané v roce 70 n.l. Jeruzalém znovu dobyli a zničili jej včetně chrámu, ze kterého zbyla jen západní zeď. Za vlády Konstantina I. bylo v roce 313 n.l. zrovnoprávněno křesťanství. Matka císaře Helena v Jeruzalémě objevila zbytky Ježíšova kříže a na místě ukřižování byla vybudována Bazilika svatého hrobu. V roce 638 vtrhli do země vojska Umara II. a započalo 1300 let dlouhé muslimské období. Ma Chrámově hoře byla postavena mešita Al Aksa a Skalní dóm. V roce 1099 byl Jeruzalém pro změnu dobyt křižáky. Ti ztratili Jeruzalém v roce 1187, kdy je porazil Saladin. Od roku 1517 byla země součástí Osmanské říše. Od Turků byla osvobozena až po první světové válce a oblast spravovali Britové. Ti z Izraele odešli v roce 1948 a 14.5. téhož roku byla vyhlášena nezávislost. V zápětí se rozpoutala první arabsko izraelská válka, ve které se Jordánci zmocnili Východního Jeruzaléma a území Západního břehu Jordánu a Egypťané převzali kontrolu nad územím Pásma Gazy. Během 6denní války v roce 1967 byla tato území opět pod kontrolou Izraele a Izrael navíc obsadil Golanské výšiny u hranic se Sýrií.

Izraeli dnes žije více než 8 miliónů lidí - 76% obyvatel vyznává judaismus, 16% islám a 2% křesťanství. Hlavním městem je Jeruzalém. Ale protože Jeruzalém považují za hlavní město i Palestinci, většina států má své zastoupení v Tel Avivu. A Palestinci sídlí v Ramallahu.

 

Víza: nepodléhá vízové povinnostivlajka

Výstup ze země: bez odletové taxy

Izraelská ambasáda: Badeniho 2, 170 06 Praha 7

Česká ambasáda: 23 Zeitlin Steet, 61664 Tel Aviv

Časový posun: + 1 hodina SELČ

Počasí: v listopadu pěkné počasí

Kurz: 1 Izraelský šekel je 5.7 CZK

Vzdálenost: do Tel Avivu 2 613 km

 

 

Kdy jet do Izraele

Do Izraele je možné cestovat po celý rok, ale nejvhodnější dobou pro návštěvu jsou měsíce od března do prosince. V těchto měsících se dá i rekreovat u moře, v zimních měsících je chladněji a prší.

  

 

Co v Izraeli vidět a navštívit

izrael 07

Každý rok navštíví Izrael více než tři a půl miliónů turistů. Vzhledem k malé rozloze Izraele je možné udělat klasický okruh během dvou týdnů a nacestovat přitom jen 300 km. Jedna z možných cest se dá zahájit sluněním v Tel Avivu a návštěvou blízkého starého přístavu Jaffa a římské Caesareje. Okružní cesta pokračuje do Haify, známé svými Bahaistickými zahradami a dále výletem do křižácké Akky. Dále se cestuje přes Nazareth do Tiberiasu a Safetu u Galilejského jezera. Podél Mrtvého moře se pokračuje do Jericha a dále do letoviska Ein Bokek a na blízkou pevnost Masadu. Vrcholem putování je Jeruzalém s Betlémem a cesta končí opět v Tel Avivu.

Cestování po palestinské části Západního břehu Jordánu je bezpečné, pásmo Gazy se naopak navštívit nedoporučuje.

 

 

Cestování do Izraele na vlastní pěst

izrael 41

Výlet do Izraele jsem nemohl naplánovat zcela podle svých představ, protože jsem cestu musel skloubit i s jinými povinnostmi, které jsem v Tel Avivu měl. Nejel jsem okružní cestu, ale jezdil jsem na výlety z Tel Avivu. Ale i tak byla návštěva Izraele pro mne jedinečným zážitkem.

Na cestu jsem si po vzoru posledních cest sbalil jen do malého cyklistického baťůžku – viz Rady "Co s sebou na cesty", který nakonec nevážil více než 6 kilogramů. Opět jsem měl hygienu v balení do 100ml a tak jsem si baťůžek mohl vzít s sebou na palubu letadla. Kvůli vstupům do jeruzalémských památek jsem si přibalil i dlouhé kalhoty a uzavřené boty.

Čeští občané mohou cestovat do Izraele bez víz. Při cestování do Izraele se ale doporučuje být na letišti minimálně dvě a půl hodiny před odletem letadla. Před samotnými odbavovacími přepážkami jsou totiž postaveny další pultíky, ke kterým se cestující musí dostavit nejdříve. Tady zaměstnanci El Al, kteří hovoří i česky, provedou s turisty rozhovor, během kterého se zeptají na důvod cesty, itinerář apod. Až poté se přistupuje k odbavení na check in přepážce. V Izraeli do imigrační úředníci razítko do pasu nedávaji, usnadňují tak turistům cestování do jiných arabských zemí.

Ubytování typu Bed&Breakfest a hostelů se dá lehce řešit pomocí webových adres www.bnb.co.il, www.zimmeril.com a www.hostels-israel.com.

Cestovat po Izraeli je možné místními autobusy www.egged.co.il, vlaky www.israrail.org.il nebo pranajatým autem www.eldan.co.il. Při cestování veřejnými prostředky by si člověk měl uvědomit, že během šabatu (který začíná v pátek ve tři odpoledne a končí v sobotu po západu slunce), je jízdní řád vlaků a autobusů výrazně omezen. V případě půjčení auta zase platí, že většina autopůjčoven nedovoluje řídit na palestinských územích a omezuje počet ujetých kilometrů.

 

 

POČET NAVŠTÍVENÝCH ZEMÍ

zeme 100

35

POČET DNÍ NA CESTÁCH

dny 100

384

POČET KM NA CESTÁCH

km 100

47 870