user_mobilelogo

Platí, že při cestách po členských státech EU Evropský průkaz zdravotního pojištění z větší části pokryje nutnou a neodkladnou zdravotní péči ve veřejných zdravotních zařízeních, ale existují i výjimky jako je např. Francie a Belgie, kde se musí uhradit celá částka a o proplacení žádat až po návratu do České republiky. V ostatních zemích se zpravidla platí spoluúčast. V soukromých zdravotnických zařízeních se rovněž vše plně hradí při ošetření na místě. Navíc Evropský průkaz zdravotního pojištění nehradí další výdaje jako je např. převoz pacienta. Z tohoto důvodu je vhodné mít uzavřené komerční cestovní pojištění. Při cestách mimo Evropskou Unii je komerční cestovní pojištění nutností.

 

 

 

Komerční cestovní pojištění

Komerční cestovní pojištění může být sjednáno formou doplňkové služby k platebním kartám a vyplatí se při častějším cestování. Může mít však nižší plnění než u klasicky sjednaného pojištění a jedna cesta nemůže trvat déle než 90 resp. 120 dní. Takové pojištění např. zahrnuje:

  • lékařské ošetření do výše 2 000 000 Kč, včetně lehkého ošetření zubů,
  • pojištění odpovědnosti za škody na zdraví do výše 1 000 000 Kč,
  • pojištění odpovědnosti za škody na majetku do výše 500 000 Kč,
  • pojištění zavazadel do výše 20 000 Kč,
  • trvalé následky úrazu – pojistná částka 200 000 Kč,
  • smrt následkem úrazu – pojistná částka 200 000 Kč,
  • repatriace

 

 

Klasicky uzavřené komerční cestovní pojištění

Klasicky uzavřené komerční cestovní pojištění obsahuje úhradu léčebných výloh v dané zemi do potřebné výše, zodpovědnost za škodu, úrazové připojištění, asistenční služby (ta může být v nouzové situaci neocenitelná – pracuje v českém jazyce 24 hodin denně 7 dní v týdnu), repatriace. Navíc se u klasicky sjednaného pojištění dají na míru uzavřít další doplňkové služby jako je připojištění rizikových sportů (například potápění s přístrojem, horolezectví - u nebezpečných sportů, které nejsou řádně sjednány v cestovním pojištění, může pojišťovna plnění odmítnout), připojištění zavazadel, připojištění stornopoplatků, připojištění právní ochrany, připojištění nevyužité cesty atd.

 

 

Cestovní pojištění je možné sjednat online prostřednictvím internetu

 

 

 

facebook

Instagram 2

 

youtube